Kursbeskrivningar – kursinnehåll

Här presenteras de kurser som erbjuds hos oss på Helsingborg Brukshundklubb.

Ta också del av länken här för att lättare komma fram till vilken kurs som passar just dig och din hund.
Har du frågor rörande vårat kursutbud maila till: utbildningsgruppen@hbgbk.com

Valpkurs 3-6 månader/grundkurs 6-12 månader vid kursstart
Innehåll
Vi lägger grunderna för samarbete mellan dig och din hund. Du får träna kontakt, hantering, avkoppling, inkallning, gå i koppel, sitt, ligg, stå, vänta, varsågod, ”nej”, prova på nosarbete mm. Kursen innehåller även teori om hundens sinnen och signaler, motivation-inlärning, avkoppling och lek, hantering, vård, skötsel.

4 gånger X 2 timmar 4 gånger X 1,5 timmar
= 14 timmar
Pris 1.470 kr
alternativt 8 gånger x 1,5 timmar  = 12 timmar
Pris 1.265 kr
                                           

Fördjupning valpkurs för hundar 4-12 mån vid kursstart
Innehåll:
Det här är kursen för dig som har gått en valpkurs men som vill fördjupa dig framförallt i praktik men även få mer teoretisk kunskap. Här fördjupar vi oss ytterligare i hundens språk och hur vi påverkar vår hund, utvecklar övningarna för kontakt, bygger vår relation med hjälp av leken och provar olika sätt att använda oss av hundens luktsinne. Det ingår också övningar i lösträning, inkallning och sitt/ligg kvar.

Kurstid 8 ggr x 90 min
Pris 1265 kr

Allmänlydnadskurs
Innehåll

Du får träna på kvarsittande med störning, möte med hundar på stig eller gångväg, sitta tyst i bil, gå fint vid sidan eller bakom föraren, hantering/visitation, inkallande utan störning, inkallande med störning, stoppkommando, passivitetskontroll, nosaktivering och ett valfritt moment av allmänlydnadskaraktär.
Efter genomgången kurs kommer du att få ett Allmänlydnadspass, där det framgår hur väl du och din hund genomfört testet.
Förkunskapskrav är valp/grundkurs eller motsvarande.


8 gånger x 1,5 timme
= 12 timmar                                       
Pris 1.265 kr 

Påbyggnad allmänlydnadskurs
Kursen vänder sig till dig som har gått Allmänlydnadskursen och vill utbilda din hund vidare i lydnad, utan kravet att vara inriktad på tävling. De som vill gå vidare till tävling, får en bra grund eftersom vi börjar med precision i lydnaden.
Innehåll
Vi börjar träna på linförighet/fritt följ, läggande, ställande, inkallande, hopp över hinder, apportering, tandvisning, platsliggande i grupp.
Träningen bygger på kontakt, följsamhet och koncentration. Förkunskapskrav är genomfört Allmänlydnadspass eller motsvarande kunskap.

8 gånger x 1,5timma
=12timmar                                            
Pris 1.265 kr

Grundfärdigheter (startklass och/eller appellydnad)
En kurs för dig som vill tävla.
Innehåll
Här kommer vi att träna delmoment genom att lyfta ur dessa från det färdiga momentet. När alla delmoment fungerar, sätter man ihop dem och får ett färdigt moment. Träningen blir mer effektiv och roligare då du tränar på det du behöver och inte repeterar hela momentet varje gång. Du kan träna grundfärdigheter med såväl en orutinerad hund som en rutinerad.

8 gånger X 1,5 timma
=12timmar                                           
Pris 1.265 kr

Grundkurs i klickerträning
Grundläggande kunskaper i klickerträning
Innehåll
Du som hundförare får lära dig grundläggande kunskaper i klickerträning, lära dig att utveckla beteenden, hantera belöningar, sätta upp kriterier för träning, dela upp och kedja samman moment samt mycket mera.

6 gånger x 2 timmar
=12timmar                                            
   Pris 1.265 kr

Intensivträning av unghund
Kursen riktar sig till dig som
– har upptäckt att valpen blivit unghund och inte är så lyhörd längre
– vill repetera och förbättra vardagslydnaden från valpkursen
– inte gått valpkurs utan tränat hunden själv
Innehåll
Vi fokuserar på praktiska övningar i form av kontakt, ”nej”, inkallning, gå fint, hundmöten mm. Det ingår även en del teori.

2gångerx3timmar
=6timmar                           
Pris 630 kr

Vardagslydnad och aktivering för alla hundar över 6 månader
Innehåll
På den här kursen blandar vi vardagslydnad såsom avkoppling, koppelträning och hundmöten, inkallning och sitt kvar med
aktiveringsövningar och trix. Du kan som kursdeltagare vara med och påverka vilka övningar vi ska göra.

8 gånger x 1,5 timma
=12 timmar                                            
Pris 1.265 kr

Sökhundskurs
Innehåll

På den här kursen lär du dig grunderna i hur man att aktiverar sin hund
genom att söka efter personer. Inga förkunskaper krävs, men du ska kunna ta dig fram i skog och mark. Hundarna ska kunna vara lösa och komma på inkallning. Kursen kan utgöra en grund för den som har tävling som mål.
OBS! Tillgång till bil ett måste! Max 8 deltagare.

8 gånger x 2 timmar
= 16 timmar                                              
Pris 1.900 kr

Introduktion till personspår
Innehåll
På de här spårträffarna lär du dig grunderna i hur man aktiverar sin hund genom att spåra efter person. Inga förkunskaper krävs, men du ska kunna ta dig fram i skog och mark. Träffarna kan utgöra en grund till den spårkurs som har tävling som mål.
OBS! Tillgång till bil ett måste! Max 6 deltagare.

5gånger                                                                                            Pris 1.575 kr

Inte dra i koppel/hundmöten
På denna kurs får hundägaren lära sig att bättre kunna hantera sin i koppel på promenader, vid möte mer människor och andra hundar.
Innehåll
Övningar som ska leda till följsamhet, kontakt och bättre ledarskap.

4 gånger x 1,5 timme
= 6 timmar                                              
Pris 630 kr

Lösträning och inkallning
Målsättningen med denna kurs är att hundägaren ska lära sig att i större utsträckning än tidigare kunna ha hunden lös och att få en bättre inkallning.
Innehåll
Individuellt anpassade lydnadsövningar för att förbättra hundägarens kontakt med hunden, övningar för att få ett fungerande stoppkommando, där målet är att kunna få hunden lyhörd när den är lös.
Övningarna kommer att utföras med hundarna såväl i koppel och långlina som lösa. Engagemang för de andra kursdeltagarnas hundar är viktigt.

4 gånger x 2 timmar
= 8 timmar                                                
Pris 840 kr

Cirkelträningskurs
För alla hundägare och hundar.
Cirkelträning är övningar som stärker hela hundens fysik och förbättrar er relation. Vi kommer att gå igenom styrke-konditions-koordinationsträning för din hund. Kursen inkluderar både teori (där det finns möjlighet till frågor) och praktiskt arbete med den egna hunden.
4 gånger x 2 timmar
= 8 timmar                                                
Pris 840 kr

Hundars mentalitet
Innehåll
Här får du lära dig om hundars mentalitet och din egen hunds i synnerhet. Hundens ursprung, hundens beteende, skillnader mellan raser mm. Kursen ger även en grund att stå på om du vill gå vidare till mentalprovsfunktionär. Kursen är teoetisk, dvs ingen träning med egen hund. Inga förkunskaper krävs.

2 gånger x 3 timmar
= 6 timmar                                                
Pris 630 kr

Specialsök grundkurs
Innehåll
Kursen vänder sig till dig som vill aktivera dig och din hund med nosarbete, efter kursen kan du själv
välja vilken doft du fortsätter med.
Detta är en rolig aktivering för alla hundar, inga förkunskaper behövs.
Vi tränar på doften Röd Kong Classic och börjar på en urvalsbana, där efter övergår vi till att öva i
olika miljöer inomhus.
8 gånger x ca. 2,5 timmar
Pris 1700 Kr

Specialsök påbyggnad
Innehåll
Kong sök i olika miljöer inne som ute med olika underlag, vi kommer att gå igenom söktaktik, vittrings
vandring och markeringsövningar.
Kursen vänder sig till dig som vill gå ut och göra prov i specialsök .
5 gånger x ca. 2.5 timmar
Pris 1300 Kr

Trix och konster

För alla hundägare med hundar som gått valpkurs eller har motsvarande kunskap.InnehållLekfulla övningar som på ett positivt sätt aktiverar hunden mentalt. Det är övningar helt utan prestationskrav, vilket vanligtvis leder till bättre kontakt mellan hund och förare.

8 gånger 1,5 timme = 12 timmar                                       Pris 1265 kr


För att gå kurs hos oss måste du vara medlem i SBK.
Här kan du läsa mer om de olika medlemskapen samt välja medlemsform. 

Är du intresserad av någon av ovanstående kurser men som för närvarande inte är anmälningsbar.
Skicka ett mail till utbildningsgruppen@hbgbk.com