Tävling

Har du varit ute och tävlat med din hund.
Tävlingsresultat ska vara klubben till handa senast 30 dagar efter tävling.
Rapportera in tävlingsresultat