MH/MT

MH 2024

2024-04-06Helsingborg BrukshundklubbMH
2024-05-04Helsingborg BrukshundklubbMH
2024-05-05Helsingborg BrukshundklubbMH
2024-06-15Helsingborg BrukshundklubbMH
2024-07-15Helsingborg BrukshundklubbMH
2024-06-28Helsingborg BrukshundklubbMH
2024-07-22Helsingborg BrukshundklubbMH
2024-08-10Helsingborg BrukshundklubbMH
2024-09-15Helsingborg BrukshundklubbMH
2024-10-06Helsingborg BrukshundklubbMH

* = bokat av kennel, ej anmälningsbart för övriga ekipage 

Vi följer SBKs prioritetsordning, dvs frågor om platser kvar osv besvaras inte. 

Vill du delta på Mentalbeskrivning eller Mentaltest med din hund anmäler du detta via 

SBK Tävling

där du också betalar in anmälningsavgiften. 

Vid anmälan ska hundens fullständiga uppgifter, såsom namn enligt stamtavlan, registreringsnummer, födelsedatum samt ditt namn och adress uppges.

Anmälan ska vara klubben tillhanda tre veckor innan provet avhålles. Anmälan är komplett först när inbetalning är gjord. 

Avgifter:

Mentalbeskrivning 600,-

Mentaltest 600,-

Exteriörbeskrivning 150,-

För mer information om MH/MT Länk till SBK mentalitet

Sammankallande Stellan Carlsson , E-post till Stellan