MH/MT

MH och MT 2020

MHMT
1 Juli25 april*
8 Juli26 april
15 Juli17 maj
22 Juli26 september*
29 Juli27 september
7 November 

* = bokat av kennel, ej anmälningsbart för övriga ekipage 

Vi följer SBKs prioritetsordning, dvs frågor om platser kvar osv besvaras inte. 

Vill du delta på Mentalbeskrivning eller Mentaltest med din hund anmäler du detta via 

SBK Tävling

där du också betalar in anmälningsavgiften. 

Vid anmälan ska hundens fullständiga uppgifter, såsom namn enligt stamtavlan, registreringsnummer, födelsedatum samt ditt namn och adress uppges.

Anmälan ska vara klubben tillhanda tre veckor innan provet avhålles. Anmälan är komplett först när inbetalning är gjord. 

Avgifter från och med den 1 januari 2012:

Mentalbeskrivning 600,-

Mentaltest 600,-

Exteriörbeskrivning 150,-

För mer information om MH – ladda ner här

För mer information om MT – ladda ner här

Sammankallande Kerstin Persson 0705-982773 ,  sbkrus@hotmail.com