MH/MT

MH och MT 2021

MHMT
27 mars*10 april
28 mars11 april
24 april20 juni
29 maj*18 september*
30 maj19 september
05 juli (em) 
12 juli (em)
19 juli* (em)
26 juli (em)
21 augusti*
22 augusti*
25 september*
26 september
30 oktober*
31 oktober*

* = bokat av kennel, ej anmälningsbart för övriga ekipage 

Vi följer SBKs prioritetsordning, dvs frågor om platser kvar osv besvaras inte. 

Vill du delta på Mentalbeskrivning eller Mentaltest med din hund anmäler du detta via 

SBK Tävling

där du också betalar in anmälningsavgiften. 

Vid anmälan ska hundens fullständiga uppgifter, såsom namn enligt stamtavlan, registreringsnummer, födelsedatum samt ditt namn och adress uppges.

Anmälan ska vara klubben tillhanda tre veckor innan provet avhålles. Anmälan är komplett först när inbetalning är gjord. 

Avgifter från och med den 1 januari 2012:

Mentalbeskrivning 600,-

Mentaltest 600,-

Exteriörbeskrivning 150,-

För mer information om MH/MT Länk till SBK mentalitet

Sammankallande Stellan Carlsson , E-post till Stellan