MH/MT

MH 2023

2023-03-26Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-04-15Helsingborg BrukshundklubbUppföd. MH
2023-04-16Helsingborg BrukshundklubbUppföd. MH
2023-05-27Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-06-17Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-06-28Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-07-09Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-07-10Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-08-26Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-08-27Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-09-23Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-09-24Helsingborg BrukshundklubbMH
2023-10-28Helsingborg BrukshundklubbMH

* = bokat av kennel, ej anmälningsbart för övriga ekipage 

Vi följer SBKs prioritetsordning, dvs frågor om platser kvar osv besvaras inte. 

Vill du delta på Mentalbeskrivning eller Mentaltest med din hund anmäler du detta via 

SBK Tävling

där du också betalar in anmälningsavgiften. 

Vid anmälan ska hundens fullständiga uppgifter, såsom namn enligt stamtavlan, registreringsnummer, födelsedatum samt ditt namn och adress uppges.

Anmälan ska vara klubben tillhanda tre veckor innan provet avhålles. Anmälan är komplett först när inbetalning är gjord. 

Avgifter:

Mentalbeskrivning 600,-

Mentaltest 600,-

Exteriörbeskrivning 150,-

För mer information om MH/MT Länk till SBK mentalitet

Sammankallande Stellan Carlsson , E-post till Stellan