Bli medlem

Vi vill gärna ha just dig som medlem i vår klubb, vi har många utbildningar och aktiviteter att erbjuda samt många roliga och lärorika stunder.

Du och din hund har också tillgång till vår fina klubbanläggning året runt.

Du behöver inte vara medlem för att anmäla dig till kurs.
Medlemsavgiften betalas in separat beroende på vilket medlemsskap du väljer.
För att bli en av oss gå in via kursanmälan vidare till bli medlem och välj sedan vilket medlemsskap du önskar.
Därefter följer du instruktionerna i formuläret.

Ordinarie medlem:
Om du inte är medlem i någon annan brukshundklubb
eller rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben.

Lokalt medlemsskap:
Om du är medlem i någon annan brukshundklubb eller rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben. Ange nedan ditt medlemsnummer och den brukshundklubb eller rasklubb som du är medlem i.


Familjemedlem:
Om någon i din familj med samma adress är medlem i klubben kan du välja att bli familjemedlem. Ange då nedan vem som är huvudmedlem.
Hundungdomsmedlem:
Om du är mellan 6 och 25 år kan du välja att bli medlem i
Svensk Hundungdom och ange Helsingborg Brukshundkubb som din lokalklubb. Gå in på www.skk.se/shu/ och anmäl dig.

När medlemskapet är registrerat får du en bekräftelse via mail – har du ingen mailadress ska du ta kontakt med kassören, se längre ner.
Ordinarie medlem 730 kr/år (varav 400,- är central avgift till SBK)
Familjemedlem 100 kr/år. Klubbavgift 330 kr/år – när du är medlem i en rasklubb knuten till SBK (se nedan) eller annan lokal brukshundklubb, här måste du ange ditt ordinarie medlemsnummer!

För att bli medlem klicka här eller på bilden!

Bli medlem
Bli medlem

När medlemskapet löper ut får du automatiskt en ny inbetalningsavi från Svenska Brukshundklubben.