Vår klubb

Klubben startade sin verksamhet 1942 på Berga kasernområde. Idag, drygt 75 år senare, är vi över 600 medlemmar! Det som är sig likt sen starten är vår ambition att ge Dig som nybliven hundägare, oavsett val av hundras, en bra start i “hundlivet”. Varje år deltar ett hundratal hundägare i våra allmänlydnadskurser. Förutom en teoretisk grund i hundkunskap får de öva upp praktiska färdigheter när det gäller uppfostran och vardagslydnad. För de som efter detta blivit “bitna” ordnar vi fortsatt utbildning.

Förutom kursverksamheten anordnar vi tävlingar och prov, samt rekryterar och utbildar hundar och personal på uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi arrangerar mentalbeskrivningar och mentaltester. Välutbildade funktionärer och god kamratanda borgar för god kvalitet.

Klubbens verksamhet är baserad på ideellt arbete, förutom en avtalsinstruktör som är knuten till klubben. Allt från kurser och tävlingar till gräsklippning, fastighetsunderhåll och servering utförs av oss medlemmar.
Vi är en lokalklubb i Svenska Brukshundklubben (SBK), specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation.

All kursverksamhet sker i samarbete med Studiefrämjandet.
Svenska Brukshundklubben består av 18 distrikt, mer än 300 lokalklubbar och 18 rasklubbar. Organisationen har idag cirka 60 000 medlemmar. Genom att bli medlem får Du tillgång till många utbildningar och aktiviteter för Dig och Din hund samt en fantastisk träningsanläggning och kamratskap.

Välkommen att besöka oss!