Styrelse

Styrelse 2019 
Ordf. Heidi Ljungbeck 0703-18 28 44maila Heidi 
Vice ordf. Jörgen Lundqvist 0767-88 00 33 maila Jörgen
Sekreterare Cecilia Hedenmark 0730-56 47 78maila Cecilia
Kassör Per Mortensen 0707-13 79 17maila Per
Ord. ledamot Helene Olsson  0730-71 86 05maila Helene
Ord. ledamot Anders Nilsson 0703-62 95 71maila Anders
Ord. ledamot Leif Schang0738-49 86 81maila Leif
1:e suppleant Monique Wrambeck 0703-59 00 58maila Monique
2:e suppleant Lisbeth Dahlgren 0708-22 87 10maila Lisbeth

Valberedning:
Stellan Carlsson (sammankallande)0703-33 29 62   maila Stellan
Johanna Ponsler0702-54 50 01 maila Johanna
Kerstin Persson0705-98 27 73
 

Revisorer:
Ronny Lindström (Ordinarie)0734-4274924 maila Ronny
Christer Andersson (Ordinarie) 0730-60 08 40
Suppleant Ingrid Jansson (Suppleant) 0706-11 57 13
Suppleant Camilla Andersson
(Suppleant)
 0708-73 58 13
Hedersordförande
Per Mortensenmaila Per
Maria Lundinmaila Maria 
Hedersledamöter:
Anna-Lena Nordströmmaila Anna-Lena
Göran Anderssonmaila Göran
Kerstin Anderssonmaila Kerstin
Bernt Bylundmaila Bernt
Lena Delinmaila Lena
Gunnar Sandgrenmaila Gunnar
Anna Carin Perssonmaila Anna Carin
Stellan Carlssonmaila Stellan
Pernilla Anderssonmaila Pernilla