Utlåning av böcker

Utlåning av böcker

Nu kan du låna böcker från vårt “bibliotek” (skåpet i lektionssalen).

Max 2 böcker och i högst 3 veckor per tillfälle.

Kontakta Inger Dahl på ingerdahl48@gmail.com så kommer vi överens 

om hur och  när böckerna ska hämtas.