Vill du bli mer aktiv i klubben?

Vi är alltid i behov av hjälp i klubben ,

oavsett om det gäller att hjälpa till i köket, vara siffervisare vid tävling, bli/ vara instruktör, vara medhjälpare vid kurser eller kanske sitta i sekretariatet vid tävlingar.
Kanske sitter just du på någon kunskap som kan vara värdefull för klubben eller vill du lära dig mer?
Att vara aktiv i klubben ger många fina bekantskaper, utbyte av erfarenheter och nya kunskaper.
Allt av intresse är värdefullt för oss.
Vill du veta mer eller kanske du rent av vill anmäla ditt intresse direkt.
Skicka då ett mail till utbildningsgruppen@hbgbk.com