Årsmöte 2023

Då har Årsmötet i Helsingborg BK avhållits. Ett trevligt möte där många deltog

Bästa Startklasshund 2022
Marie Hansen med Krokasmedens Copy Cat

Bästa Lydnadsklasshund
Heidi Ljungbeck med SLCH Hexgårdens Check

Bästa Appellklasshund
Jenny Österberg med Ztill

Bästa Spårhund samt Bruksring
Thomas Brandin medSPCH Korabos I-Melker Qvick

Förtjänsttecken
Christina Radeby, guld.
Petra Ingemansson, guld.
Kersti Tuvesson, silver.
Anneli Johansson, silver.
Britt-Marie Nordström, silver.
Emelie Tuvesson, silver.
Eva Jönsson, guld.

Hedersledamöter
Cecilia Hedenmark
Charlotta Palm Thomasson
Agneta Schang

Bästa Rallylydnadshund
Monica Svensson med Zkoj