Stort Grattis till Pernilla Andersson och Grådamens Öza till GK-tjäntehundsprov!