Kallelse till Årsmöte (OBS online)

Medlemmar i Helsingborg Brukshundklubb kallas till årsmöte

torsdagen den 24 februari 2022

På grund av de nya restriktionerna vad gäller pandemiläget kommer årsmötet att arrangeras digitalt även i år, detta beslutades vid styrelsemötet den 10 jan.

Vi ber dig därför att anmäla dig senast sju dagar innan mötet (dvs senast den 17/2).
Anmälan gör du till c.hedenmark@telia.com.

Efter anmälan får du ett nytt mail någon dag innan mötet med en länk till uppkoppling.
Allt enligt SBKs anvisningar. 

Förslag till dagordning och övriga möteshandlingar anslås i klubbstugan senast sju dagar före mötet.

Välkomna!

Styrelsen